track - monitor - document

Vidunder

Ordet vidunder används 

både om skrämmande 

varelser och om 

företeelser som imponerar 

genom sin storlek, styrka, 

kraft eller dylik. 


Vätte

Vättar är människoliknande 

varelser som gärna bor 

under (tätt intill) 

människornas boningar. 

De anses kunna göra 

sig osynliga och 

förvända synen 

på sina förföljare.

Vättar ber ibland

människor om hjälp

och då betalar 

människan med 

föremål av silver.


När en varelse nästan 

ser ut som en 

människa kallar 

man det antropomorft.