track - monitor - document

Övernaturlig

Något som med nuvarande

kunskap inte kan förklaras.

Människan kanske längre

fram hittar en förklaring. 

Väderfenomen, Kardecism,

utomjordisk aktivitet. etc.  

Övernaturlig är även

något som kan 

undersökas med 

vetenskapliga metoder 

men som människan

ändå inte förstår. 

Åska har människan

funderat över sedan 

urminnes tider.

Men det dröjde fram 

till år 1752 innan 

Franklin bevisade att blixten 

var elektrisk.


Mjölner

Åskguden Tor kan slunga 

iväg sin hammare Mjölner mot

molnen, och ut ur

hammarhuvudet kommer 

då en blixt som träffar

Tors motståndare.  

Mjölner återvänder alltid

 till gudens hand. 

För att kunna fånga hammaren 

när den återvände 

bär Tor en handske av järn, 

kallad Járngreipr.

 

Åskstenar är i folktro
benämningen på de stenar
som man trodde skapades
av åsknedslag i marken.