track - monitor - document

Naturväsen

Väsen (naturväsen) som står i 

förbindelse med en viss 

plats i naturen. 

Denna plats kan vara en växt,

en flod eller en klippa.


Jättar

Fenrir är en jätte i fornnordisk 

mytologi förd i ulvskepnad.
Jättinnan Angerboda tog hand 

om Fenrir som snart kom att 

växa till gigantisk storlek 

och styrka. Fenrir fjättras 

vid en häll som heter Gjöll. 

Här står ulven till Ragnarök 

och ylar förskräckligt. 

Dregel rann från hans käftar 

och bildade floden Vån. 

Järnskogen eller Järnveden 

är belägen i Arktis.

Där bor Fenrisulvens släkt 

som ofta är jättar i varggestalt. 

Dit hör jättekvinnan 

Angerboda. 

Jättinnorna här 

kallas järnvidjor.