track - monitor - document

Mytologisk

mytologi är berättelser 

och sagor om gudarna 

och deras tillkomst och levnad.

Gudarna möter mystiska väsen 

och magiska föremål i folktron. 

Om väsendet har 

djurliknande drag 

är det zoomorft, som Bäckahästen, 

Storsjöodjuret och Big foot.


Bigfoot

Bigfoot, (Sasquatch) är en 

mytologisk varelse i 

Pacific Northwest. 

Namnet "Sasquatch" kommer 

från Halkomelem och myntades 

av en kanadensisk journalist 

som skrev en serie artiklar 

om Bigfoot på 1920-talet.